Search
Close this search box.

Τρόπος Λειτουργίας Διδασκαλείου

Το Διδασκαλείο έχει σκοπό να μεταδώσει Xριστό και πατρίδα στις ψυχές των παιδιών σε κάθε έκφανση και πτυχή της ζωής τους.

Οι σειρές των μαθημάτων, όπως τις ἀποκαλούμε έχουν συγκεκριμένη στόχευση και πρέπει το παιδί να παρακολουθήσει τα μαθήματα με τη σειρά για να μάθει σωστά. Οι σειρές αυτές λοιπόν, έχουν μεγάλη ευελιξία και ποικιλία θεμάτων (π.χ. αρχαία ελληνικά για παιδιά δημοτικού, γεωγραφία αγίων, αγγλικά της Ορθοδοξίας) και συνεχώς ψάχνουμε να τις εμπλουτίσουμε και να τις αυξήσουμε με νέα γνωστικά αντικείμενα, όπου τα παιδιά έρχονται σ’ επαφή με έναν καινοτόμο και Χριστοκεντρικό τρόπο ζωής. 

Το υλικό των μαθημάτων απέχει πόρρω ως προς τη διάρθρωση, τη στόχευση και τον τρόπο παράδοσης του αντίστοιχου υλικού του σχολείου ή άλλων εκπαιδευτικών προσπαθειών, και καταρτίζεται μετά από πολλή σκέψη με μόνο άξονα το πώς τα παιδιά μέσα από αυτά τα μαθήματα θα κατανοήσουν καλύτερα το μεγαλείο της Ορθοδόξου πίστεως, αλλά και όλων σχετικά με το εκκλησιαστικό περιβάλλον που τόσο σοφά οι θεοφόροι Πατέρες έχουν οικοδομήσει, καθώς και το μεγαλείο της Ελλάδας και της ελληνικής γλώσσης σε σχέση με αυτά.

Τα μαθήματα πραγματοποιούνται σύγχρονα και ασύγχρονα. Δηλαδή, υπάρχει η επαφή με τον δάσκαλο / τη δασκάλα που παραδίδει το μάθημα και λύνει απορίες εξ ἀποστάσεως και συζητά με τα παιδιά μέσω πλατφόρμας. Παράλληλα, όμως, υπάρχει και υλικό που μποροὐν τα παιδιά να επεξεργάζονται και να μελετούν εκτός της ώρας του μαθήματος, ή σε περίπτωση που δεν μπορούν να παρακολουθούν την σύγχρονη παράδοση στην καθορισμένη ώρα.

Οι γονείς πρέπει να συμμετέχουν ενεργά, ειδικά για τα παιδιά των μικρότερων τάξεων του Δημοτικού και του Νηπιαγωγείου, καθώς και να συνεργάζονται με τους δασκάλους, ώστε να επιτευχθεί η καλύτερη δυνατή διαπαιδαγώγηση των παιδιών.

Στόχος του Διδασκαλείου είναι να αναδείξει σωστούς εν Κυρίῳ Χριστιανούς. Δια τούτο δίνεται έμφαση στην ανάπτυξη της αγάπης των παιδιών στη γνώση, πού οδηγεί στην κατάκτηση της Βασιλείας του Θεοὐ, και όχι στην κοσμική δόξα. Έτσι ώστε και τα παιδιά μεγαλώνοντας, με την ζωή και τα έργα τους, να δοξάζουν τον Τριαδικό Θεό μας.

«Ὁ Θεὸς μᾶς χαρίζει τὰ παιδιά, μὲ σκοπὸ νὰ τὰ βοηθήσουμε ψυχῇ καὶ σώματι, ὧστε νὰ γνωρίσουν γιὰ ποιὸν σκοπὸ ζοῦν. Διότι ὁ ἄνθρωπος ὁ ὁποῖος δὲν γνωρίζει γιατὶ ζεῖ, καλύτερα νὰ μὴν εἶχε γεννηθεῖ."

Η εκπαίδευση μέσω του διαδικτύου είναι πολύ απαιτητική και με πολλές προκλήσεις. Οπωσδήποτε δεν είναι βέλτιστος τρόπος εκπαιδεύσεως και ο στόχος του Διδασκαλείου δεν είναι να εγκλωβίσει τα παιδιά μπροστά σε μια οθόνη, όσο το να αξιοποιήσει το εργαλείο αυτό για τη δημιουργία υλικού που μπορούν όλοι, γονείς και εκπαιδευτικοί, να αξιοποιήσουν ώστε να διδάξουν τα παιδιά· ένα υλικό που είναι διαδραστικό, με πολύ μεγαλύτερη ποικιλία πολυμέσων και εφαρμογών με σκοπό να μάθουν τα παιδιά όσο το δυνατόν περισσότερα γύρω από την Ορθόδοξη πίστη και την πνευματική ζωή του Χριστιανού σε αυτήν την κρίσιμη περίοδο της ζωής τους με έναν τρόπο ενδιαφέροντα για την ηλικία τους.

Για να επιτευχθούν τα παραπάνω, ωστόσο, υπάρχουν κάποιες προϋποθέσεις που πρέπει να τηρηθούν:

1. Η χρήση υπολογιστή (σταθερού ή φορητού) συνιστάται για την παρακολούθηση των μαθημάτων στις ώρες των παραδόσεων. Εναλλακτικά, προτιμώνται συσκευές tablet με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη οθόνη, ώστε τα παιδιά να παρακολουθούν ξεκούραστα το μάθημα και να μπορούν να βλέπουν αυτά που παρουσιάζονται από τους διδάσκοντες χωρίς προβλήματα. Η παρακολούθηση μέσω κινητού δεν ενδείκνυται, όπως επίσης και η παρακολούθηση ενώ το παιδί είναι σε άλλους χώρους εκτός σπιτιού, στο αμάξι κτλ, διότι το παιδί δεν συγκεντρώνεται στο μάθημα. 

2. Επειδή ο αριθμός των μαθημάτων είναι σχετικά μικρός (ο κύκλος κάθε χρονιάς διαρκεί περίπου 24 μαθήματα σε ισάριθμες εβδομάδες), οι απουσίες από τα μαθήματα και η μη αναπλήρωση των χαμένων μαθημάτων με την παρακολούθησή τους ασύγχρονα στην ιστοσελίδα, δεν ωφελεί τα παιδιά, ούτε την κατανόηση αυτών που προσπαθούμε να τα διδάξουμε στο Διδασκαλείο. Χρειάζεται όσο το δυνατόν μεγαλύτερη συνέπεια στην παρακολούθηση για να επιτευχθεί το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.

3. Στον διαθέσιμο χρόνο των μαθημάτων γίνεται η προσπάθεια τα παιδιά να διδαχθούν, αλλά και να εφαρμόσουν τη γνώση που τους μεταδίδεται, έτσι ώστε να μην επιβαρύνονται με εργασίες. Κατόπιν μπορούν και προτρέπουμε τους γονείς ώστε να μελετήσουν πάλι το υλικό και να εξασκηθούν πάνω σ’ αυτό, κάνοντάς μόνα τους τις διαδραστικές ασκήσεις που κάνανε όλα μαζί την ώρα του μαθήματος. Το υλικό αυτό εξάλλου έχει αξία και για τους γονείς, καθότι πολλά από αυτά που διδάσκονται τα παιδιά ίσως να τα αγνοούν και οι ίδιοι.

Ἐμεῖς, οἱ Ἕλληνες, ἔλεγε ὁ Ἅγιος Νεκτάριος καὶ ἐπαναλάμβανε πολλάκις στὰ κηρύγματά του ὁ εὐεργετηθεὶς ἐν πολλοῖς ἀπὸ τὸν Ἅγιο, λαϊκὸς ἱεροκήρυκας Δημήτριος Παναγόπουλος, εἴμαστε εὐλογημένοι ἀπὸ τὸν Θεὸ νὰ εἴμαστε διδάσκαλοι τῆς Οἰκουμένης στὰ πνευματικὰ θέματα καὶ ἐντούτοις ἔχουμε ἀμελήσει τόσο τὴν ἀποστολή, ὅσο καὶ αὐτὴν τὴν γλῶσσα μας. Μία πλούσια, τέλεια, θεόπνευστη γλῶσσα, στὴν ὁποία, προγνωρίζοντας ὁ Τριαδικὸς Θεὸς τὴν ἀποδοχὴ τῆς ἀληθινῆς πίστης ἐκ τῶν Ἑλλήνων, εὐδόκησε ὥστε νὰ γραφεῖ τὸ εὐαγγέλιο στὰ ἑλληνικά, διότι εἶναι ἡ μοναδικὴ γλῶσσα στὸν κόσμο ποὺ ἀποδίδει σωστὰ τὰ νοήματα καὶ τίς ἔννοιες τῶν δογμάτων τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ.

Τα μαθήματα προσφέρονται όλα αφιλοκερδώς και οι διδάσκοντες και διακονητές δαπανούν από τον προσωπικό τους χρόνο για τη δημιουργία του υλικού, την παράδοσή του στα παιδιά, αλλά και την τελική αρχειοθέτησή του στον χώρο της ιστοσελίδας ώστε να είναι πάντοτε προσβάσιμο από όλους.

Τα σχόλιά σας, οι ιδέες σας αλλά και οι παρατηρήσεις σας θα μας βοηθήσουν να κάνουμε τις Σειρές Μαθημάτων όσο το δυνατόν καλύτερες, γι’ αυτό μην διστάζετε να τα μοιράζεστε μαζί μας!