Σύνδεσμοι Σειρών Μαθημάτων 2023-2024

Κλικάρετε το κουμπί ΣΥΝΔΕΣΗ σε κάθε Σειρά Μαθημάτων για να συνδεθείτε, που βρίσκεται πιο κάτω στη σελίδα.

Ελέγχετε αν το μάθημά σας εμφανίζεται στη λίστα Επερχομένων Μαθημάτων παρακάτω.
Ειδάλλως, δεν θα πραγματοποιηθεί τη συγκεκριμένη εβδομάδα.

Στις σειρές μαθημάτων χρησιμοποιείτε η πλατφόρμα επικοινωνίας Zoom.

! Δεν κλικάρουμε σε αυτούς τους συνδέσμους !
Συνεχίστε πιο κάτω για τα κουμπιά σύνδεσης.

Επερχόμενα Μαθήματα

ΔΕΥΤΕΡΑ

17:00 – 18:30
Ελληνικά με τους Αγίους 
(Α΄ Δημοτικού)

17:00-18:30
Αρχαία Ελληνικά με τους Αγίους (Αρχάριο / Δ-ΣΤ΄ Δημοτικού)

18:00 – 19:30
Ελληνικά με τους Αγίους
(Γ΄ Δημοτικού)

19:30-21:00
Αγγλικά της Ορθοδοξίας
(Γ΄-ΣΤ΄ Δημοτικού)

19:30 – 21:00
Αρχαία Ελληνικά του Ευαγγελίου 
(Α-Γ΄ Γυμνασίου)

20:00 – 21:30
Κατήχηση Ενηλίκων Γυναικών

ΤΡΙΤΗ

16:00-17:30
Ελληνικά με τους Αγίους
(Δ΄ Δημοτικού)

16:30 – 18:00
Ιστορία Νεώτερη του Ελληνικού Έθνους
(Α-Γ΄ Γυμνασίου)

17:00-18:30
Ελληνικά με τους Αγίους
(Ε΄ Δημοτικού)

18:00 – 19:30
Ελληνικά με τους Αγίους 
(Β΄ Δημοτικού)

18:30 – 20:00
Μουσική
(Γ-ΣΤ΄ Δημοτικού)

20:30 – 22:00
Αρχαία Ελληνικά Ενηλίκων (πάνω σε κείμενα υμνολογικά)

ΤΕΤΑΡΤΗ

17:00-18:00
Νηπιαγωγείο

17:00-18:30
Αρχαία Ελληνικά με τους Αγίους Δημοτικού (Προχωρημένο)

19:30-21:00
Φυσική της Δημιουργίας
Γυμνασίου

ΠΕΜΠΤΗ

16:00-17:30
Ιστορία Μακεδονίας [Α΄]
(Γ-Δ΄ Δημοτικού)

17:00 – 18:30
Ιστορία Ελληνικής Επαναστάσεως
(Ε-ΣΤ΄ Δημοτικού)

17:00 – 18:30
Ιστορία Π. Διαθήκης
[Α΄ Κύκλος] (Α΄ Δημοτικού)

18:00 – 19:30
Ιστορία Π. Διαθήκης
[Β΄ Κύκλος] (Β΄ Δημοτικού)

18:30 – 20:00
Φιλολογικά Γυμνασίου
(Αναπτύσσοντας την Ορθόδοξη ταυτότητα εν λόγῳ)

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

17:00-18:30
Ελληνικά με τους Αγίους 
(ΣΤ΄ Δημοτικού)

20:30 – 22:00
Αρχαία Ελληνικά Ενηλίκων (πάνω σε κείμενα υμνολογικά)

ΣΑΒΒΑΤΟ

17:30 – 19:00
Κατήχηση (Μελέτη του Πάτερ ημών)
(Δ΄-ΣΤ΄ Δημοτικού)

18:00 – 19:30
Κατήχηση 
(Γυμνασίου)

ΚΥΡΙΑΚΗ

16:00 – 17:30
Κατήχηση 
(Α΄-Γ΄ Δημοτικού)

Στείλτε το μήνυμά σας!